Chỉ tiêu thời gian toàn trình

Vui lòng nhấp chuột  để xem chi tiết  về chỉ tiêu thời gian toàn  trình của từng khu vực:

Chỉ tiêu thời gian toàn trình tại miền Nam:

Thời gian toàn trình từ TP.HCM

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình chi tiết, cụ thể của các khu vực khác tại Miền Nam, vui lòng liên hệ với các bưu cục của Thành Nhất tại địa bàn hoặc số điện thoại (08).3815.7247 - (08).3815.7375 - (04).6278.2471 để được đáp ứng. 

Chỉ tiêu thời gian toàn trình tại Miền Bắc:

Thời gian toàn trình từ Hà Nội

Thời gian toàn trình từ Hải Phòng

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình chi tiết, cụ thể của các khu vực khác tại Miền Bắc, vui lòng liên hệ với các bưu cục của Thành Nhất tại địa bàn hoặc số điện thoại (08).3815.7247 - (08).3815.7375 - (04).6278.2471​ để được đáp ứng.

Chỉ tiêu thời gian toàn trình tại miền Trung:

Thời gian toàn trình từ Đà Nẵng

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình của các khu vực khác tại Miền Trung, vui lòng liên hệ với các bưu cục của Thành Nhất tại địa bàn hoặc số điện thoại (08).3815.7247 - (08).3815.7375 - (04).6278.2471​ để được đáp ứng.

Chỉ tiêu thời gian toàn trình tại Miền Tây:

Thời gian toàn trình từ Cần Thơ

Thời gian toàn trình từ Cà Mau

Thời gian toàn trình từ Cao Lãnh

Thời gian toàn trình từ Sa Dec

Thời gian toàn trình từ Sóc Trăng

Thời gian toàn trình từ An Giang

Thời gian toàn trình từ Kiên Giang

Thời gian toàn trình từ Tiền Giang

Thời gian toàn trình từ Vĩnh Long

Thời gian toàn trình từ Bến Tre

Thời gian toàn trình từ Long An

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình của các khu vực khác tại Miền Tây, vui lòng liên hệ với các bưu cục của Thành Nhất tại địa bàn hoặc số điện thoại (08).3815.7247 - (08).3815.7375 - (04).6278.2471 để được đáp ứng.

Chỉ tiêu thời gian toàn trình tại Miền Đông:

Thời gian toàn trình từ Thủ Đức

Thời gian toàn trình từ Sóng Thần

Thời gian toàn trình từ Mỹ Phước

Thời gian toàn trình từ Biên Hòa

Thời gian toàn trình từ Nhơn Trạch

Thời gian toàn trình từ Vũng Tàu

Thời gian toàn trình từ Tân Uyên

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình của các khu vực khác tại Miền Đông, vui lòng liên hệ với các bưu cục của Thành Nhất tại địa bàn hoặc số điện thoại (08).3815.7247 - (08).3815.7375 - (04).6278.2471​ để được đáp ứng.

< Trở lại

Bài viết liên quan