1. Học hỏi nhanh hơn đối thủ cạnh tranh

Thế giới phẳng và chúng ta đang sống một thời đại của thông tin mà kiến thức được cập nhật từng giây mỗi ngày. Không thể tồn tại trong một kỷ nguyên tri thức khi không cập nhật kiến thức hoặc không có tri thức. Càng không thể chỉ sử dụng thông tin hay tri thức của quá khứ để trải nghiệm và tạo sự đột phá cho tương lai. Đó là lý do cho việc cần phải liên tục học hỏi.

Thế giới phẳng và sự cạnh tranh ngày càng trở nên khó lường. Và thành công của hiện tại không bao giờ là đủ để đảm bảo cho thành công của tương lai. Trong bối cảnh đó, yếu tố có tính chất quyết định nhiều nhất đến vị thế trong tương lai chính là tốc độ học hỏi của bạn so với các đối thủ cạnh tranh.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, HỌC HỎI NHANH HƠN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH trở thành một giá trị có tính định hướng, thiết yếu và lâu dài đối với những quyết định và hành động của Thành Nhất.

2. Thách thức giả định

Con người thường có thói quen nhìn nhận và giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải ở tương lai theo cách mà họ đang nhận thức và tư duy ở hiện tại. Họ thường có thói quen chấp nhận những gì đã được số đông chấp nhận. Vì vậy, những cách tiếp cận ở hiện tại thường được nhìn nhận như một chân lý khách quan. Với thói quen ấy, chúng ta bị hạn chế trong cách tiếp cận vấn đề theo hướng mở để sáng tạo và tạo ra những đột phá.

Để khắc phục những hạn chế này, chúng ta cần sử dụng phương pháp THÁCH THỨC GIẢ ĐỊNH.

Phương pháp này giả thiết rằng quan điểm của chúng ta về một vấn đề nào đó đang là sai. Và tìm cách chứng minh giả thiết đó. Nếu chứng minh được giả thiết này là đúng, thì có nghĩa rằng chúng ta đã tìm ra một quan điểm mới, toàn diện hơn; hợp lý và khoa học hơn.

Với hoạt động của một doanh nghiệp, chúng ta giả định rằng hệ thống hiện tại, các quy trình hiện tại là chưa tối ưu, đặc biệt là khi các điều kiện khác ở tương lai thay đổi.

Quy trình tác nghiệp hiện tại có thể chưa tối ưu bởi lẽ:

- Thứ nhất, quy trình được xây dựng chưa tối ưu ở ngay điều kiện cụ thể mà nó được xây dựng. Chẳng hạn môi trường cụ thể bị hạn chế; năng lực của những người xây dựng, thiết lập nên quy trình đó bị hạn chế,..

- Thứ hai, quy trình được thiết lập để tối ưu với những điều kiện cụ thể nhưng qua thời gian, những điều kiện ban đầu đã thay đổi và quy trình không còn tối ưu với những điều kiện mới nữa.

Chứng minh được những giả định này có nghĩa là chúng ta có cách tiếp cận khoa học hơn, chúng ta tìm ra được những quy trình tác nghiệp tối ưu hơn.

Thành Nhất đã, đang và sẽ xây dựng văn hóa sáng tạo và đột phá theo nguyên lý THÁCH THỨC GIẢ ĐỊNH.

3. Hài hòa về lợi ích và phù hợp về mục tiêu

Trong một thế giới mở và hội nhập, không một doanh nghiệp nào có thể đứng độc lập mà không có các mối quan hệ liên kết, bên trong cũng như bên ngoài. Thành Nhất quan niệm rằng, các mối quan hệ ấy chỉ được xây dựng và phát triển bền vững khi chúng hài hòa về lợi ích và phù hợp về mục tiêu.

Hài hòa về lợi ích: là các bên trong mối quan hệ đều đạt được lợi ích mà mình xứng đáng nhận được khi hợp tác với nhau.

Phù hợp về mục tiêu: Là mục tiêu của các bên trong mối quan hệ hợp tác phải có sự phù hợp. Nếu chỉ hài hòa về mặt lợi ích mà không phù hợp với mục tiêu thì các mối quan hệ hợp tác đó không thể bền vững và lâu dài. Bởi vì mục tiêu mới là cái dài hạn mà các bên hướng tới trong mối quan hệ hợp tác với nhau. Nói cách khác để mối quan hệ hợp tác bền vững, hài hòa về lợi ích là điều kiện cần, phù hợp về mục tiêu là điều kiện đủ.

4. Hành động tức thì

Kiến thức, ý tưởng, mục tiêu và giải pháp chỉ thực sự mang lại giá trị cho người đã tạo ra nó khi nó được gắn liền với hành động. Trong một thế giới luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong một môi trường kinh doanh mà chỉ cần đi chậm hơn người khác đã là thua cuộc, khả năng hành động vì vậy, quyết định thành công hay thất bại của bạn.

Bởi vậy, nhìn thấy trước tương lai thôi là chưa đủ. Cần phải hành động. Và không phải chỉ hành động, mà phải là HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC. Đó là cách duy nhất Thành Nhất giành được lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh của mình.