Bối cảnh thành lập.

Trước những năm cuối của thập niên 90 ở Việt Nam, nói đến việc gửi thư từ, hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, người ta nghĩ ngay đến bưu điện vì đó là hệ thống duy nhất có thể thực hiện được việc này. Tất nhiên, muốn gửi được dù chỉ một lá thư nhỏ, hay nhiều kiện hàng lớn, khách hàng phải đến gửi trực tiếp tại các bưu điện. Và hầu hết mọi người đã hình thành thói quen này.

Vào những năm cuối của thập niên 90, quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế thế giới dần trở nên sôi động. Như một quy luật tất yếu, vị thế độc quyền của các ngành nghề như bưu chính – viễn thông lần lược được nhà nước gỡ bỏ. Kết quả là trong lĩnh vực bưu chính đã có một số công ty ra đời để cung cấp dịch vụ gửi thư, hàng dưới hình thức giao - nhận tận nơi cho khách hàng. Hoạt động này chỉ thực sự sôi động vào đầu những năm 2000. Nhưng những nguy cơ và rủi ro về quản lý hệ thống mạng lưới của bản thân các doanh nghiệp chuyển phát luôn tiềm ẩn, đặc biệt là với các doanh nghiệp mới.

Tham gia vào ngành bưu chính – chuyển phát Thành Nhất nhận thấy nhu cầu đối với dịch vụ chuyển phát nhanh ở Việt Nam vẫn còn đang ở phía trước. Và việc tạo ra một hệ thống chuyển phát hiệu quả hơn, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe hơn của khách hàng trong bối cảnh khả năng đáp ứng của những hệ thống chuyển phát hiện tại còn chưa thực hiện được, là điều hoàn toàn có thể. Với mục tiêu thay đổi diện mạo của ngành chuyển phát Việt Nam, vào tháng 09 năm 2010, Công ty đã được ra đời với tên gọi: công ty Thành Nhất.

Quá trình phát triển của Thành Nhất với tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức ba con số hàng năm đã không chỉ ra những khó khăn để đi đến thành công ấy. Hội nhập và sự phát triển kinh tế đem đến cho ngành chuyển phát những cơ hội. Tuy nhiên nguy cơ rủi ro đối với một doanh nghiệp chuyển phát thường đến  trước khi việc kinh doanh của doanh nghiệp đó chứng minh được hiệu quả. Có rất nhiều doanh nghiệp, cả trước và sau Thành Nhất đã không tồn tại được qua những khó khăn này. Nhưng Thành Nhất đã khẳng định năng lực của mình và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều tổng công ty và những tập đoàn lớn trên toàn quốc. Hiện tại, với văn phòng và điểm giao dịch trên toàn quốc, Thành Nhất đã thực hiện việc cung cấp dịch vụ tới hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam.