Thực tập, lao động phổ thông.

Chào mừng bạn đến với hộp thư tuyển dụng của Thành Nhất, xin vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi tại đây hoặc liên hệ trực tiếp tới bộ phận nhân sự theo địa chỉ sau: thanhnhat.tnc@gmail.com - Hotline: 0983 2222 98

Lãnh đạo, quản lý

Thay vì "đầu quân" vào các công ty nước ngoài hay phải tự thân làm chủ một công ty nhỏ, cạnh tranh lẫn nhau, bạn sẽ có cơ hội để quản lý một sự nghiệp riêng nhưng vẫn trong hệ thống của một công ty Việt Nam. Góp phần vào mục tiêu xây dựng Thành Nhất trở thành một Công ty Chuyển phát nhanh và giao nhận ngang tầm quốc tế, tiến tới mở rộng đa lĩnh vực và ngành nghề.

Nhân viên, chuyên viên

Cùng với sự lớn mạnh mở rộng không ngừng, Thành Nhất luôn chú trọng bồi dưỡng nhân sự, tạo cơ hội thăng tiến cho toàn thể nhân viên, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ thông qua các khóa đào tạo và bồi dưỡng năng lực, thuyên chuyển và thăng tiến nội bộ. TNC cũng luôn chú trọng thực hiện tiếp nhận, thu hút những nhân tố mới bên ngoài có năng lực và tố chất phù hợp văn hóa công ty, giúp sự phát triển của công ty có tính kế thừa và liên tục.